De trombosedienst

De trombosedienst controleert uw bloed tijdens de behandeling met antistollingsmiddelen. Dit gebeurt bij thuisbehandeling, of vanaf het moment dat u uit het ziekenhuis ontslagen bent. Een medewerker van de trombosedienst komt de eerste (paar) keer bij u thuis prikken.

Op basis van de uitslag zal de arts van de trombosedienst de hoeveelheid antistollingstabletten per dag voorschrijven. U ontvangt een doseringskalender die aangeeft hoeveel tabletten u de komende periode dagelijks moet slikken en wanneer u uw bloed weer moet laten controleren. Het is van belang dat u de tabletten altijd inneemt volgens de aanwijzingen op de doseringskalender, bij voorkeur bij het avondeten. Als u direct na inname een kruisje zet op de doseringskalender, voorkomt u vergissingen.

Als u langer dan zes maanden antistollingsmiddelen nodig hebt, bijvoorbeeld bij herhaald optredende trombose, dan is er de mogelijkheid om zelf de stollingstijd van uw bloed te meten en de dosering daarop aan te passen. U hoeft dan niet steeds naar de trombosedienst. Ook voor kinderen is het zelf meten een mogelijkheid. Uw trombosedienst heeft hier meer informatie over. Er bestaat ook de mogelijkheid dit via de virtuele trombosedienst te doen (www.virtueletrombosedienst.nl).

Elastische kous
Als u een trombose in uw been hebt, schrijft de arts u ook een elastische
kous voor. Een elastische kous vermindert de kans op complicaties. In het begin krijgt u een confectiekous. Ongeveer twee weken na een doorgemaakte trombose kan u een elastische kous worden aangemeten. In het recept voor de elastische kous geeft de specialist onder andere de drukklasse en lengte aan. De bandagist die u de kous aanmeet, let op de vorm van het been, de houding van de voet en het tijdstip van de dag tijdens het aanmeten. U draagt de elastische kous overdag. Voordat u gaat slapen doet u de kous uit. U kunt het beste de kous ten minste twee jaar lang blijven dragen. De kous voorkomt namelijk zwelling van het been, waardoor de huid beter blijft en er minder snel spataders ontstaan. Bovendien zorgt de elastische kous ervoor dat het bloed sneller blijft stromen door de aders. Elastische kousen voorkomen daardoor ook dat u weer een trombose krijgt.

Om effectief te kunnen zijn moeten het wel goed passende kousen zijn, aangemeten door een deskundige bandagist. De kousen dient u dagelijks te dragen, juist ook bij warm weer, en in elk geval elk jaar te vervangen. De meeste verzekeraars vergoeden twee paar kousen per jaar die u tegelijk mee kan krijgen (één aan, één in de was). Als eerdere vervanging noodzakelijk is, kan uw arts hiervoor een aanvraag bij de verzekeraar doen.

Bron: Folder Trombose en longembolie - Nederlandse Hartstichting

afdrukkenAfdrukken