Hoe wordt innohep® gebruikt?

U dient zich te houden aan de voorschriften van uw arts.

innohep® mag uitsluitend op medisch advies worden gebruikt; de dosering en de duur van de behandeling zullen door de arts bepaald worden. Dosering
innohep® mag uitsluitend op medisch advies worden gebruikt; de dosering en de duur van de behandeling zullen door de arts bepaald worden.

Behandeling van bloedstolsels:
U ontvangt elke dag een injectie gedurende minimaal 5 dagen. De behandeling kan gestaakt worden indien de orale anti-stollingsmedicijnen juist zijn ingesteld.

Wijze van toedienen
Vaak wordt innohep® door een arts of door verplegend personeel toegediend, maar men kan u uitleggen hoe u het zelf kan doen. Als u zichzelf injecteert, moet u de instructies stap voor stap zeer goed volgen. Stop de behandeling niet tot uw arts het u vraagt.
De behandeling van bloedstolsels wordt innohep® onderhuids toegediend. Dit kan zowel aan de voor-, zij- of achterkant van uw middel dan wel uw bovenbeen. U dient niet te spuiten in de streek rondom navel, bij littekens of in wonden.

De inspuiting in de huid van de buik moet bij voorkeur gebeuren in liggende houding en beurtelings aan de linker- en aan de rechterkant. De inspuiting in het bovenbeen hoeft niet in liggende houding te gebeuren.

De luchtbel hoort in de spuit! Deze dient u NIET te verwijderen.

De naald wordt verticaal in zijn volledige lengte binnengebracht in de plooi die gevormd wordt door duim en wijsvinger. Tijdens het inspuiten moet u de huid in de plooi houden.
innohep® mag niet in de spieren of in de aders worden toegediend.

afdrukkenAfdrukken