Bijsluiter

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

  • Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
  • Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
  • Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
  • Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 
In deze bijsluiter:

  1. Wat is innohep® en waarvoor wordt het gebruikt?
  2. Wat u moet weten voordat u innohep® gebruikt?
  3. Hoe wordt innohep® gebruikt?
  4. Mogelijke bijwerkingen
  5. Hoe bewaart u innohep®?
  6. Aanvullende informatie
afdrukkenAfdrukken